• Welcome to ลงประกาศฟรี โพสฟรี โปรโมทเว็บไซด์ให้ติดอันดับ SEO ด้วย PBN.
 

poker online

ufa

ufabet

ปูนปั้น

ทูโกรว์เทรนนิ่งบริการอบรมสัมมนาวิทยากร : สำหรับ #HRD,HR,จป, Employee Relation,สก,คปอ,หัวหน้างาน

Started by Jessicas, April 11, 2023, 11:27:17 AM

Previous topic - Next topic

Jessicas

TeamBuildingทูโกรว์เทรนนิ่งบริการอบรมสัมมนาวิทยากร

หลักสูตรพัฒนานักบริหารกิจกรรมองค์กร
ครอบคลุมเนื้อหาสำหรับ ผู้ทำหน้าที่ควบคุม บริหารและดำเนินจัดกิจกรรม" เพื่อสร้างความสุข สำเร็จ "ให้กับบุคลากรในองค์กร"
ลงทะเบียนคลิ๊ก https://forms.gle/ZpKnbrXaSoEwfam76
คลิ๊กรายละเอียดหลักสูตร https://www.trainingtgt.com/public-coures

สิ่งที่ท่านจะได้รับในหลักสูตรนี้
1.รู้และเข้าใจในความหมายที่กว้างและลึกซึ้งมากขึ้น ของประเภทและลักษณะกิจกรรมในองค์กร
2.สามารถปฏิบัติงานภายใต้บทบาทของการเป็นนักบริหารกิจกรรมด้วยความเชื่อมั่น (Positive Mindset) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุขมากยิ่งขึ้น
3.สามารถบริหารกิจกรรมขององค์กรให้เกิดขึ้นและตรงกับวัตุประสงค์ เป้าหมาย วัดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.มีทักษะในการออกแบบกิจกรรมได้อย่างแม่นยำ รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
5.องค์กรได้รับบุคลากรที่มีความสามารถด้านการบริหารกิจกรรมที่ยอดเยี่ยม

หลักสูตรนี้มีวุฒิบัตรรับรองการอบรม โดยวิทยากรผู้สอนให้กับผู้เข้าอบรมทุกท่าน

สอบถามรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม หนึ่ง ศิรประภา คชพงษ์
Tel. 092-891-9425, 084-991-6493
ID LINE. tgtraining
E-mail. trainingtgt7@gmail.com [ trainingtgt7(at)gmail.com]
Web. www.trainingtgt.com
ทูโกรว์เทรนนิ่ง บริการอบรมสัมมนา ที่ปรึกษา และออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ สำหรับบุคลากรในองค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน กลุ่มเด็ก และเยาวชน
TeamBuilding : ทูโกรว์เทรนนิ่งบริการอบรมสัมมนาวิทยากร