• Welcome to ลงประกาศฟรี โพสฟรี โปรโมทเว็บไซด์ให้ติดอันดับ SEO ด้วย PBN.
 

poker online

ปูนปั้น

แก้หูกาง

Started by Panitsupa, June 06, 2024, 04:27:08 PM

Previous topic - Next topic

Panitsupa

แก้หูกาง เชียงใหม่ โดยทั่วไปใบหูของคนเราจะแนบไปทางด้านหลังชิดกับหนังศีรษะ ทำมุมกันประมาณ 25-35 องศา น้อยมากที่จะเห็นคนหูกาง ซึ่งหูกางมักเกิดได้ตั้งแต่เด็ก เพราะส่วนหนึ่งถ่ายทอดทางพันธุกรรม ลักษณะของใบหูที่ดีต้องมีขนาดเหมาะสมกับใบหน้า ไม่เล็ก หรือใหญ่จนเกินไป หรือกางมากไป ทำให้ขาดความมั่นใจ ควรปรึกษาศัลยแพทย์เพื่อแก้ไข
Tags : แก้หูกางเชียงใหม่

Chanapot

แก้หูกางเชียงใหม่ lannawadee clinic

Chanapot

แก้หูกางเชียงใหม่ lannawadee clinic

Cindy700

แก้หูกางเชียงใหม่ lannawadee clinic

Beer625

แก้หูกางเชียงใหม่ lannawadee clinic

Chanapot

แก้หูกางเชียงใหม่ lannawadee clinic

fairya

แก้หูกางเชียงใหม่ lannawadee clinic

fairya

แก้หูกางเชียงใหม่ lannawadee clinic

Shopd2

แก้หูกางเชียงใหม่ lannawadee clinic

Naprapats

แก้หูกางเชียงใหม่ lannawadee clinic

Naprapats

แก้หูกางเชียงใหม่ lannawadee clinic

Chanapot

แก้หูกางเชียงใหม่ lannawadee clinic

Jenny937

แก้หูกางเชียงใหม่ lannawadee clinic

Chanapot

แก้หูกางเชียงใหม่ lannawadee clinic

Chanapot

แก้หูกางเชียงใหม่ lannawadee clinic